SCG GREEN CHOICE – Thế Giới Xanh Hơn Nhờ Vào Sự Lựa Chọn Của Bạn ???

Sử dụng SCG Super Xi Măng cho ngôi nhà của bạn sẽ giúp giảm lượng CO2 phát thải ra ngoài môi trường.Theo nghiên cứu ghi nhận tại phòng thí nghiệm của SCG, khi sử dụng trung bình 50 tấn SCG Super Xi Măng cho công trình của bạn sẽ giúp giảm 500kg CO2 phát thải ra môi trường, tương đương 22 cây xanh trưởng thành hấp thụ CO2 trong vòng một năm. SCG Green Choice là nhãn hiệu mà SCG đã chứng nhận cho các sản phẩm của mình với tiêu chí thân thiện với môi trường và tốt cho sức khoẻ người dùng. Chứng nhận này đã được hội đồng quản trị chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế.

SCG Green Choice là nhãn hiệu mà SCG đã chứng nhận cho các sản phẩm của mình với tiêu chí thân thiện với môi trường và tốt cho sức khoẻ người dùng. Chứng nhận này đã được hội đồng quản trị chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế.