Xi măng STARPRO PCB50

  • Trọng lượng: 50 (kg)

Xi măng STARPRO PCB50 (TCVN 6260:2009) là sản phẩm xi măng mác cao phù hợp với công tác sản xuất bê tông, đảm bảo yêu cầu cao của các công trình cơ sở hạ tầng, nhà cao tầng và nhiều công trình khác.

Ứng dụng của Xi măng STARPRO PCB50

  • Bê tông sẵn mác cao
  • Cấu kiện bê tông đúc sẵn
  • Công trình đặc biệt

Quy cách đóng bao:

  • Rời (xá)
  • Bao Jumbo (01-1.5 tấn/bao)
  • Bao 50kg