NHÃN HIỆU SCG GREENCHOICE CHỨNG NHẬN CHO SCG SUPER XI MĂNG.

Chúng ta không thể ngừng việc xây nhà. Nhưng chúng ta có thể làm cho ngôi nhà của mình ít gây tác động đến trái đất hơn. Hãy tìm sản phẩm được chứng nhận SCG Greenchoice mỗi khi bạn mua VLXD. Thế giới xanh hơn nhờ vào lựa chọn của bạn.

Việc trái đất đang đối mặt với nóng lên toàn cầu, khí hậu thay đổi không còn là một chủ đề quá mới mẻ, một phần đến từ vấn đề lãng phí, chất thải và ô nhiễm do sử dụng năng lượng và tài nguyên không hiệu quả. Trong khi đó, yêu cầu về chất lượng và an toàn cuộc sống luôn không ngừng tăng lên. SCG nhận thấy vai trò quan trọng của các tổ chức nói chung và SCG nói riêng, trong việc giải quyết những vấn đề đó. SCG tiên phong trong việc tạo dự ng phát triển bền vững cho môi trường theo khái niệm kinh tế tuần hoàn(SCG Circular Way) thông qua việc phát minh và phát triển các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp sáng tạo giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người trong xã hội.

Ngành kinh doanh xi măng và vật liệu xây dựng SCG đã áp dụng nhãn “SCG Green Choice”, nhãn chứng nhận các sản phẩm và dịch vụ thúc đẩy môi trường và phát triển bền vững. SCGgiúp người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm dễ dàng hơn, song hành với việc đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ thoải mãn một hoặc nhiều những tiêu chí bền vững.

Tiết kiệm năng lượng, giảm sự nóng lên toàn cầu.

Tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và kéo dài tuổi thọ sử dụng.

Đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng và tăng cường an toàn vệ sinh môi trường.

Tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo giảm tiêu thụ năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính. 

Tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và kéo dài tuổi thọ, sản phẩm giúp đạt được các mục tiêu về doanh thu.

Vệ sinh tốt là một sản phẩm giúp tăng cường an toàn vệ sinh tốt cho môi trường sống và làm việc.