Đơn vị trực thuộc

Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Bửu Long

  • Địa chỉ: 140 Bình Hòa - Cây Dương, Bình Hoà, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
  • Điện thoại: 0613.965.475
  • Fax: 0613.965.478

Công ty TNHH Ngói Bê tông SCG (Việt Nam)

  • Địa chỉ: Số 9, Đường số 10, KCN Việt Nam - Singapore, Phường Bình Hoà, TP. Thuận An
  • Điện thoại: 0650.3767.584
  • Hotline: 077 555 01 08
  • Email: phucvukhachhang@scg.com
  • Fax: 0650.3767.686